O nás

Vznik společnosti:

ARTONY s.r.o., dále jen společnost, byla založena společenskou smlouvou dne 8.6. 1995 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci králové, oddílu C, číslo vložky 8295 dnem 4.7. 1995. Na základě změny společenské smlouvy ze dne 30.1. 2003 byla společnost přejmenována na STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. a tato změna byla zapsána dnem 23.4. 2003.

Předmětem podnikání společnosti je:
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Montáž suchých staveb
 • Vodohospodářské a liniové stavby
 • Zemní práce
 • Demoliční práce
 • Silniční nákladní motorová doprava
 • Půjčovna stavební mechanizace
 • Obchodní činnost - stavebniny
Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -


Společnost sídlí v průmyslové zóně města Trutnova v areálu, který poskytuje potřebné technické a administrativní zázemí pro naši práci. Firma zaměstnává cca 50 pracovníků z toho 14 v technických funkcích. Pracovníci firmy se pravidelně zúčastňují seminářů a školení především v oblasti nových stavebních technologií, ale i z oblasti legislativy. Vlastními kapacitami zajišťujeme přípravné práce, práce HSV a PSV a demolice staveb. Většinu prováděných staveb zajišťujeme vlastními kapacitami jako generální dodavatel. Při specializovaných zakázkách spolupracujeme s odbornými firmami. Dne 1.4. 2004 firma otevřela svou prodejnu stavebního materiálu a půjčovnu stavební mechanizace.

Zelená úsporám

Jsme registrovaný dodavatel v oboru: zateplování budov, výměna oken a dveří

zelená úsporám

Jsme držiteli certifikátů:

 • systému jakosti dle ČSN EN
  ISO 9001:2001

 • systému environmentálního
  managementu (EMS)
  ČSN EN ISO 14001:2005
 • systému managementu
  bezpečnosti a ochrany zdraví
  při práci OHSAS 18001:1999

Seznam autorizovaných osob:
 • Robert Hradecký, autorizovaný technik v oboru Vodohospodářské stavby + Zdravotně technické stavby
 • ing. Jan Helbich - autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby