O nás

Vznik společnosti:

ARTONY s.r.o., dále jen společnost, byla založena společenskou smlouvou dne 8.6. 1995 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci králové, oddílu C, číslo vložky 8295 dnem 4.7. 1995. Na základě změny společenské smlouvy ze dne 30.1. 2003 byla společnost přejmenována na STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. a tato změna byla zapsána dnem 23.4. 2003.

Předmětem podnikání společnosti je:
  • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • Montáž suchých staveb
  • Vodohospodářské a liniové stavby
  • Zemní práce
  • Demoliční práce
  • Silniční nákladní motorová doprava
  • Půjčovna stavební mechanizace
  • Obchodní činnost - stavebniny
Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -


Společnost sídlí v průmyslové zóně města Trutnova v areálu, který poskytuje potřebné technické a administrativní zázemí pro naši práci. Firma zaměstnává cca 50 pracovníků z toho 14 v technických funkcích. Pracovníci firmy se pravidelně zúčastňují seminářů a školení především v oblasti nových stavebních technologií, ale i z oblasti legislativy. Vlastními kapacitami zajišťujeme přípravné práce, práce HSV a PSV a demolice staveb. Většinu prováděných staveb zajišťujeme vlastními kapacitami jako generální dodavatel. Při specializovaných zakázkách spolupracujeme s odbornými firmami. Dne 1.4. 2004 firma otevřela svou prodejnu stavebního materiálu a půjčovnu stavební mechanizace.

Zelená úsporám

Jsme registrovaný dodavatel v oboru: zateplování budov, výměna oken a dveří

zelená úsporám
   

Seznam autorizovaných osob:
  • Robert Hradecký, autorizovaný technik v oboru Vodohospodářské stavby + Zdravotně technické stavby
  • ing. Jan Helbich - autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby